fb

Klauzula niedozwolona 6311 XVII AmC 9835/13

Numer klauzuli:
6311
Data wyroku:
2015-03-12
Data wpisu:
2016-03-08
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniodawca oświadcza, że w przypadku finansowego nie wywiązania się z warunków umowy poddaje się wszelkim czynnościom windykacyjnym i ponosi wszelkie związane z tym koszty

Kolejne klauzule

2016-03-08

6310 XVII AmC 37182/13

SKLEP nie bierze również odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z ...

2016-03-08

6312 XVII AmC 9833/13

Zleceniobiorca nie odpowiada za efekt końcowy wykonanego wnętrza. Jeśli dokonano jakichkolwiek zm...