Klauzula niedozwolona 6312 XVII AmC 9833/13

Numer klauzuli:
6312
Data wyroku:
2015-03-12
Data wpisu:
2016-03-08
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniobiorca nie odpowiada za efekt końcowy wykonanego wnętrza. Jeśli dokonano jakichkolwiek zmian w projekcie lub jeśli zastosowano jakikolwiek inny materiał niż wskazany przez Zleceniobiorcę

Kolejne klauzule

2016-03-08

6311 XVII AmC 9835/13

Zleceniodawca oświadcza, że w przypadku finansowego nie wywiązania się z warunków umowy poddaje...

2016-03-08

6313 XVII AmC 35945/13

W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu. Numer zwrotu powinie...