Klauzula niedozwolona 6320 XVII AmC 40204/13

Numer klauzuli:
6320
Data wyroku:
2016-01-12
Data wpisu:
2016-03-09
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

…Przedsiębiorca zobowiązuje się do podjęcia czynności zmierzających do wyszukania nabywcy na ww. nieruchomość za wynagrodzenie w wysokości 2,9% (+VAT) od wartości transakcji

Kolejne klauzule

2016-03-08

6319 XVII AmC 38508/13

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy...

2016-03-09

6321 XVII AmC 3086/14

W przypadku gdy różnica ceny przekracza powyższy procent ceny - Kupujący uprawniony jest do odst...