Klauzula niedozwolona 6319 XVII AmC 38508/13

Numer klauzuli:
6319
Data wyroku:
2015-12-08
Data wpisu:
2016-03-08
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby sprzedawcy

Kolejne klauzule

2016-03-08

6318 XVII AmC 38508/13

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu,...

2016-03-09

6320 XVII AmC 40204/13

…Przedsiębiorca zobowiązuje się do podjęcia czynności zmierzających do wyszukania nabywcy na...