Klauzula niedozwolona 6318 XVII AmC 38508/13

Numer klauzuli:
6318
Data wyroku:
2015-12-08
Data wpisu:
2016-03-08
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.)

Kolejne klauzule

2016-03-08

6319 XVII AmC 38508/13

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy...