Klauzula niedozwolona 6324 XVII AmC 21089/13

Numer klauzuli:
6324
Data wyroku:
2014-04-15
Data wpisu:
2016-03-09
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego z udziałem firmy spedycyjnej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niź 48 godzin od otrzymania przesyłki) powiadomić o tym pisemnie (e-mailem) firmę [...]. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane

Kolejne klauzule

2016-03-09

6323 XVII AmC 28254/13

…Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem...

2016-03-09

6325 XVII AmC 1274/13

Kasa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić wył...