Klauzula niedozwolona 6325 XVII AmC 1274/13

Numer klauzuli:
6325
Data wyroku:
2014-09-18
Data wpisu:
2016-03-09
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Kasa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody o jakich mowa w ust. 1 uważa się: (…) 3) zmianę zasad i warunków świadczenia usług, a w szczególności rozszerzenie funkcjonalności istniejących produktów i usług, rezygnacji lub zmiany dotychczas oferowanych produktów lub usług mających wpływ na udzielenie lub obsługę pożyczek/kredytów

Kolejne klauzule

2016-03-09

6324 XVII AmC 21089/13

Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spis...

2016-03-09

6326 XVII AmC 1274/13

W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, w braku odmiennego oświadczenia Pożyczkobiorcy zło...