Klauzula niedozwolona 6338 XVII AmC 9837/13

Numer klauzuli:
6338
Data wyroku:
2015-03-12
Data wpisu:
2016-03-23
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Strony z ważnych powodów, mogą rozwiązać umowę za 2 tygodniowym wypowiedzeniem, przy czym w takim wypadku Zleceniodawcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpłaconych na rzecz Zleceniobiorcy zaliczek, zaś Zleceniobiorcy przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, obliczonego proporcjonalnie do ilości wykonanych prac

Kolejne klauzule

2016-03-23

6337 XVII AmC 32052/13

V. Zwroty 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o o...

2016-03-23

6339 XVII AmC 32097/13

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...