Klauzula niedozwolona 6339 XVII AmC 32097/13

Numer klauzuli:
6339
Data wyroku:
2016-01-04
Data wpisu:
2016-03-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy

Kolejne klauzule

2016-03-23

6338 XVII AmC 9837/13

Strony z ważnych powodów, mogą rozwiązać umowę za 2 tygodniowym wypowiedzeniem, przy czym w ta...

2016-03-23

6340 XVII AmC 25788/13

Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki i przedmioty uszkodzone z winy Kupującego. Taki towar zos...