Klauzula niedozwolona 6340 XVII AmC 25788/13

Numer klauzuli:
6340
Data wyroku:
2016-02-01
Data wpisu:
2016-03-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki i przedmioty uszkodzone z winy Kupującego. Taki towar zostanie ponownie odesłany do Kupującego na jego koszt

Kolejne klauzule

2016-03-23

6339 XVII AmC 32097/13

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...

2016-03-23

6341 XVII AmC 40225/13

W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz kontrahenta znalezionego dzięki staraniom ...