Klauzula niedozwolona 6341 XVII AmC 40225/13

Numer klauzuli:
6341
Data wyroku:
2016-01-27
Data wpisu:
2016-03-23
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz kontrahenta znalezionego dzięki staraniom Agencji, Zgłaszający zobowiązuje się zapłacić Agencji wynagrodzenie w wysokosci…% + VAT (23%) ceny sprzedaży przedmiotu umowy

Kolejne klauzule

2016-03-23

6340 XVII AmC 25788/13

Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki i przedmioty uszkodzone z winy Kupującego. Taki towar zos...

2016-03-23

6342 XVII AmC 347/15

[...] nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polsk...