fb

Klauzula niedozwolona 6348 XVII AmC 6315/12

Numer klauzuli:
6348
Data wyroku:
2013-07-08
Data wpisu:
2016-03-23
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu/pożyczki, inne aniżeli określone w Sekcji II pkt 7 - według kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15% kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu/pożyczki zleconej do windykacji frmie windykacyjnej

Kolejne klauzule

2016-03-23

6347 XVII AmC 44/15

Warunek reklamacji to wszelkie metki oryginalnie doczepione czyli produkt w stanie takim jak otrzyma...

2016-03-23

6349 XVII AmC 6315/12

(1) W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej z B...