fb

Klauzula niedozwolona 6349 XVII AmC 6315/12

Numer klauzuli:
6349
Data wyroku:
2013-07-08
Data wpisu:
2016-03-23
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

(1) W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej z Bankiem, Bank może prowadzić działania windykacyjne - jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. (…). W przypadku działań prowadzonych przez zewnętrzną firmę windykacyjną opłaty obciążające KREDYTOBIORCĘ/POŻYCZKOBIORCĘ w związku z windykacją należności dla pojedyńczej Umowy nie mogą przekroczyć 15 kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu zleconej do windykacji firmie windykacyjnej Umowy

Kolejne klauzule

2016-03-23

6348 XVII AmC 6315/12

Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę u...