Klauzula niedozwolona 6357 XVII AmC 32997/13

Numer klauzuli:
6357
Data wyroku:
2016-01-22
Data wpisu:
2016-04-07
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Ewentualne spory w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony mogą poddać do oceny przez Komisję Etyki Zawodowej przy [...] lub rozstrzygnięciu przez właściwy dla miejsca siedziby Pośrednika sąd powszechny

Kolejne klauzule

2016-04-04

6356 XVII AmC 18343/13

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno...

2016-04-07

6358 XVII AmC 32997/13

Zamawiający i Pośrednik ustalają, że wynagrodzenie Pośrednika za czynności objęte niniejszą ...