Klauzula niedozwolona 6358 XVII AmC 32997/13

Numer klauzuli:
6358
Data wyroku:
2016-01-22
Data wpisu:
2016-04-07
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Zamawiający i Pośrednik ustalają, że wynagrodzenie Pośrednika za czynności objęte niniejszą umową, t.j. w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy przedwstępnej, zobowiązujacej lub umowy rozporządzającej przenoszącej prawa do Nieruchomości zaprezentowanej Zamawiającemu przez Pośrednika, wynosi ..... % ceny transakcyjnej + podatek VAT 23% i jest płatne w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przenoszącej prawa do Nieruchomości

Kolejne klauzule

2016-04-07

6357 XVII AmC 32997/13

Ewentualne spory w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony mogą poddać do oceny przez Komi...

2016-04-07

6359 XVII AmC 32997/13

Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego będzie bezskuteczne, jeżeli przed jego dokonaniem, w daci...