Klauzula niedozwolona 6359 XVII AmC 32997/13

Numer klauzuli:
6359
Data wyroku:
2016-01-22
Data wpisu:
2016-04-07
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego będzie bezskuteczne, jeżeli przed jego dokonaniem, w dacie jego dokonania lub po dokonaniu wypowiedzenia umowy zawarł on - chociażby bez udziału Pośrednika - umowę przedwstępną, zobowiązującą bądź umowę rozporządzającą przenoszącą prawa do Nieruchomości, która została mu zaprezentowana przez Pośrednika przed dokonaniem wypowiedzenia; warunek ten w razie ziszczenia się będzie mieć moc wsteczną

Kolejne klauzule

2016-04-07

6358 XVII AmC 32997/13

Zamawiający i Pośrednik ustalają, że wynagrodzenie Pośrednika za czynności objęte niniejszą ...

2016-04-07

6360 XVII AmC 32997/13

Pośrednik zastrzega sobie prawo współpracy z innymi profesjonalnymi pośrednikami w zakresie wyko...