Klauzula niedozwolona 6368 XVII AmC 38509/13

Numer klauzuli:
6368
Data wyroku:
2016-01-12
Data wpisu:
2016-04-08
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.)

Kolejne klauzule

2016-04-08

6369 XVII AmC 38509/13

Wszelkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy ...