Klauzula niedozwolona 6374 XVII AmC 13398/12

Numer klauzuli:
6374
Data wyroku:
2014-04-17
Data wpisu:
2016-04-25
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwiających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówionego samochodu, do dnia odbioru samochodu Sprzedawca może odstąpić od wykonania niniejszej Umowy, poprzez pisemne oświadczenie Sprzedawcy doręczone Kupującemu osobiście lub listem poleconym

Kolejne klauzule

2016-04-25

6373 XVII AmC 25753/13

Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjne...

2016-04-25

6375 XVII AmC 13736/13

Zarząd Kasy, może w drodze uchwały określić kwotę, powyżej której posiadacz rachunku obowią...