Klauzula niedozwolona 6375 XVII AmC 13736/13

Numer klauzuli:
6375
Data wyroku:
2016-01-13
Data wpisu:
2016-04-25
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Zarząd Kasy, może w drodze uchwały określić kwotę, powyżej której posiadacz rachunku obowiązany jest zgłosić planowaną wypłatę gotówkową z wyprzedzeniem. Kwota oraz okres wyprzedzenia podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez Kasę

Kolejne klauzule

2016-04-25

6374 XVII AmC 13398/12

W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwiających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówion...

2016-04-25

6376 XVII AmC 13736/13

Kasa zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia rachunków lokat terminowych określonego rod...