Klauzula niedozwolona 6380 VI Aca 1930/13

Numer klauzuli:
6380
Data wyroku:
2014-06-25
Data wpisu:
2016-04-25
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Róźnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Róźnica ta stanowi spread walutowy

Kolejne klauzule

2016-04-25

6379 XVII AmC 35888/13

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia...

2016-04-25

6381 XVII AmC 12091/12

Dealer zastrzega możliwość zmian specyfikacji samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, ...