Klauzula niedozwolona 6379 XVII AmC 35888/13

Numer klauzuli:
6379
Data wyroku:
2015-12-09
Data wpisu:
2016-04-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia

Kolejne klauzule

2016-04-25

6378 XVII AmC 13736/13

Zmiana stóp procentowych może nastąpić w przypadku ekonomicznie uzasadnionej potrzeby ich dostos...

2016-04-25

6380 VI Aca 1930/13

Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średni...