Klauzula niedozwolona 6397 XVII AmC 35857/13

Numer klauzuli:
6397
Data wyroku:
2016-01-14
Data wpisu:
2016-04-25
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego

Kolejne klauzule

2016-04-25

6396 XVII AmC 35857/13

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacjach ...

2016-05-02

6398 XVII AmC 2101/14

Towar zakupiony w naszym sklepie inetrnetowym może być zwrócony w terminie do 10 dni roboczych od...