fb

Klauzula niedozwolona 6424 XVII AmC 40163/13

Numer klauzuli:
6424
Data wyroku:
2014-04-15
Data wpisu:
2016-05-13
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniobiorcę z powodu jej rażącego naruszenia postanowień przez Zleceniodawcę przed uzyskaniem dla niego przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek kwot, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie (...) netto za czyności, jakie Zleceniobiorca podjął wobec przedsiębiorstwa przesyłowego

Kolejne klauzule

2016-03-06

6423 XVII AmC 33001/13

Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowane...

2016-05-13

6425 XVII AmC 40163/13

Zleceniobiorca zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcy o każdej zmianie adresu właściwe...