Klauzula niedozwolona 6425 XVII AmC 40163/13

Numer klauzuli:
6425
Data wyroku:
2014-04-15
Data wpisu:
2016-05-13
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniobiorca zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcy o każdej zmianie adresu właściwego do kierowania zawiadomień i korespondencji związanej z niniejszą umową poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej (…)

Kolejne klauzule

2016-05-13

6424 XVII AmC 40163/13

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniobiorcę z powodu jej rażącego naruszenia postanowie...

2016-05-13

6426 XVII AmC 21411/13

Do zwracanego towaru musi być załączony podpisany oryginał faktury VAT oraz numer rachunku banko...