fb

Klauzula niedozwolona 6426 XVII AmC 21411/13

Numer klauzuli:
6426
Data wyroku:
2016-01-04
Data wpisu:
2016-05-13
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Do zwracanego towaru musi być załączony podpisany oryginał faktury VAT oraz numer rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot wartości towaru

Kolejne klauzule

2016-05-13

6425 XVII AmC 40163/13

Zleceniobiorca zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcy o każdej zmianie adresu właściwe...

2016-05-13

6427 XVII AmC 21971/13

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozp...