fb

Klauzula niedozwolona 6469 XVII AmC 40549/13

Numer klauzuli:
6469
Data wyroku:
2016-01-20
Data wpisu:
2016-07-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej pozwanego

Kolejne klauzule

2016-07-01

6468 XVII AmC 40553/13

Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny. Wraz ze zw...

2016-07-01

6470 XVII AmC 1166/13

W przypadku niemożliwości dostarczenia Kupującemu samochodu w okresie 60 dni od daty przewidywane...