Klauzula niedozwolona 6470 XVII AmC 1166/13

Numer klauzuli:
6470
Data wyroku:
2014-11-05
Data wpisu:
2016-07-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku niemożliwości dostarczenia Kupującemu samochodu w okresie 60 dni od daty przewidywanego terminu odbioru określonego w Zamówieniu, Zamówienie może ulec rozwiązaniu na życzenie Kupującego

Kolejne klauzule

2016-07-01

6469 XVII AmC 40549/13

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu zostan...

2016-07-01

6471 XVII AmC 1165/13

Termin odbioru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, takich jak zdarzenia (…)...