Klauzula niedozwolona 6471 XVII AmC 1165/13

Numer klauzuli:
6471
Data wyroku:
2014-11-05
Data wpisu:
2016-07-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Termin odbioru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, takich jak zdarzenia (…) związane z producentem pojazdu

Kolejne klauzule

2016-07-01

6470 XVII AmC 1166/13

W przypadku niemożliwości dostarczenia Kupującemu samochodu w okresie 60 dni od daty przewidywane...

2016-07-01

6472 XVII AmC 1919/14

Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spis...