Klauzula niedozwolona 6472 XVII AmC 1919/14

Numer klauzuli:
6472
Data wyroku:
2016-03-09
Data wpisu:
2016-07-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego z udziałem firmy spedycyjnej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niź 48 godzin od otrzymania przesyłki) powiadomić o tym pisemnie (poprzez e-mail) firmę [...] . Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane

Kolejne klauzule

2016-07-01

6471 XVII AmC 1165/13

Termin odbioru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, takich jak zdarzenia (…)...

2016-07-01

6473 XVII AmC 1916/14

W szczególnych przypadkach [...] może żądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówi...