Klauzula niedozwolona 6480 XVII AmC 2007/14

Numer klauzuli:
6480
Data wyroku:
2014-12-02
Data wpisu:
2016-07-01
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Opłaty za czynności windykacyjne*** Opłata za monit pisemny o powstaniu niedozwolonego salda debetowego***25,00 PLN Opłata za monit telefoniczny*** 4,99 PLN Opłata za monit SMS o powstaniu niedozwolonego salda debetowego***1,99 PLN Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty (pobierane od każdej wysyłki)***30,00 PLN ***Bank może prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów telefonicznych, SMSów), wysyłaniem pism (w postaci monitów papierowych i wezwań do zapłaty) i wizytami terenowymi. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta. Każde kolejne działanie jest podejmowane przez Bank nie wcześniej niż dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, za wyjątkiem sytuacji, gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty. W pierwszej kolejności podejmowane są działania związane z monitoringiem telefonicznym (rozmowy telefoniczne, SMS-y) oraz pisemnym (monity papierowe, wezwania do zapłaty), przy czym łączna suma opłat za działania związane z monitoringiem telefonicznym i pisemnym nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 200 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego, przy czym Bank pobiera opłatę max. za 3 pierwsze monity telefoniczne wykonane w danym miesiącu. Jeżeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, podejmowane są kolejne działania w postaci wizyt negocjatora terenowego - z zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie wyżej wymienione czynności nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 400 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego. Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi

Kolejne klauzule

2016-07-01

6479 XVII AmC 34580/13

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłanie go na wskazany adres...

2016-07-01

6481 XVII AmC 8/14

W przypadku rozwiązania przez Klienta umowy o dochodzenie roszczeń przed prawomocnym zakończeniem...