Klauzula niedozwolona 6481 XVII AmC 8/14

Numer klauzuli:
6481
Data wyroku:
2016-04-27
Data wpisu:
2016-07-01
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku rozwiązania przez Klienta umowy o dochodzenie roszczeń przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego, [...] uprawnione jest do naliczania wynagrodzenia od uzyskanych przez Klienta w wyniku postępowania kwot zgodnie z powyższą umową oraz niniejszym aneksem

Kolejne klauzule

2016-07-01

6480 XVII AmC 2007/14

Opłaty za czynności windykacyjne*** Opłata za monit pisemny o powstaniu niedozwolonego s...

2016-07-01

6482 XVII AmC 8/14

W terminie 14 dni od prawomocnego zakończenia postępowania sądowego Klient ma obowiązek poinform...