Klauzula niedozwolona 6490 XVII AmC 118/16

Numer klauzuli:
6490
Data wyroku:
2016-06-01
Data wpisu:
2016-07-04
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesione

Kolejne klauzule

2016-07-01

6489 XVII AmC 5952/11

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było bezpośrednim b...

2016-07-04

6491 XVII AmC 39668/13

…Uwaga! Jeżeli Państwo nie dochowają powyżej przedstawionych procedur reklamacyjnych i nie zos...