fb

Klauzula niedozwolona 6491 XVII AmC 39668/13

Numer klauzuli:
6491
Data wyroku:
2016-02-18
Data wpisu:
2016-07-04
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

…Uwaga! Jeżeli Państwo nie dochowają powyżej przedstawionych procedur reklamacyjnych i nie zostanie wykonany wspólnie z przewoźnikiem protokół szkodowy na okoliczność uszkodzeń mechanicznych, droga reklamacji zostanie zamknięta. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku, niezgodności lub uszkodzenia. Potwierdzając odbór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru

Kolejne klauzule

2016-07-04

6490 XVII AmC 118/16

Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione ...

2016-07-04

6492 XVII AmC 34577/13

Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu towaru w ciągu 7 dni kalendarzowyc...