Klauzula niedozwolona 6496 XVII AmC 40856/13

Numer klauzuli:
6496
Data wyroku:
2014-11-25
Data wpisu:
2016-07-20
Kategoria UOKiK:
Treść:

Strony mogą naliczyć kary umowne w wysokości 0,05% wartości wstępnej opłaty za przyłączenie brutto za każdy dzień zwłoki powstałej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu określonego w § 1 ust.5

Kolejne klauzule

2016-07-20

6495 XVII AmC 474/16

Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmy kurierskie...

2016-07-20

6497 XVII AmC 26/16

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z zawarcia umowy sprzedaży jest sąd właśc...