Klauzula niedozwolona 6498 XVII AmC 26/16

Numer klauzuli:
6498
Data wyroku:
2016-05-23
Data wpisu:
2016-07-20
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Kolejne klauzule

2016-07-20

6497 XVII AmC 26/16

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z zawarcia umowy sprzedaży jest sąd właśc...

2016-07-22

6499 XVII AmC 2758/14

Towar podlegający zwrotowi należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT. Sklep gwar...