Klauzula niedozwolona 6510 XVII AmC 38772/13

Numer klauzuli:
6510
Data wyroku:
2016-02-24
Data wpisu:
2016-07-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wymiana rozpatrywana jest tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnego paragonu bądź faktury VAT

Kolejne klauzule

2016-07-22

6509 XVII AmC 1985/14

Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)...

2016-07-22

6511 XVII AmC 19/16

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla S...