Klauzula niedozwolona 6511 XVII AmC 19/16

Numer klauzuli:
6511
Data wyroku:
2016-04-08
Data wpisu:
2016-07-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla SPRZEDAWCY rzeczowo sąd w Lublinie

Kolejne klauzule

2016-07-22

6510 XVII AmC 38772/13

Wymiana rozpatrywana jest tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnego paragonu bądź faktury VAT...

2016-07-22

6512 XVII AmC 38750/13

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty po...