fb

Klauzula niedozwolona 6512 XVII AmC 38750/13

Numer klauzuli:
6512
Data wyroku:
2016-01-14
Data wpisu:
2016-07-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient

Kolejne klauzule

2016-07-22

6511 XVII AmC 19/16

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla S...

2016-07-22

6513 XVII AmC 1892/15

Sklep [...] zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia istotnych b...