Klauzula niedozwolona 6514 XVII AmC 22286/13

Numer klauzuli:
6514
Data wyroku:
2014-04-16
Data wpisu:
2016-08-09
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku zwrotu towar należy odesłać na adres siedziby firmy i podać numer rachunku bankowego na który ma wpłynąć zwrot pieniędzy za zakupiony towar. Do zwrotu koniecznie dołącz fakturę

Kolejne klauzule

2016-07-22

6513 XVII AmC 1892/15

Sklep [...] zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia istotnych b...

2016-08-09

6515 XVII AmC 444/16

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumen...