Klauzula niedozwolona 6515 XVII AmC 444/16

Numer klauzuli:
6515
Data wyroku:
2016-05-23
Data wpisu:
2016-08-09
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego

Kolejne klauzule

2016-08-09

6514 XVII AmC 22286/13

W przypadku zwrotu towar należy odesłać na adres siedziby firmy i podać numer rachunku bankowego...

2016-08-09

6516 XVII AmC 1626/15

Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych...