Klauzula niedozwolona 6534 XVII AmC 346/16

Numer klauzuli:
6534
Data wyroku:
2016-05-17
Data wpisu:
2016-08-09
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w nominalnej wysokości czyli bez oprocentowania w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu, będącego przedmiotem niniejszego Zamówienia innemu klientowi

Kolejne klauzule

2016-08-09

6533 XVII AmC 347/16

Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez Sprzedającego...

2016-08-09

6535 XVII AmC 38/16

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporz...