fb

Klauzula niedozwolona 6535 XVII AmC 38/16

Numer klauzuli:
6535
Data wyroku:
2016-05-17
Data wpisu:
2016-08-09
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia

Kolejne klauzule

2016-08-09

6534 XVII AmC 346/16

W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zali...

2016-08-09

6536 XVII AmC 349/16

Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile strony nie...