Klauzula niedozwolona 6536 XVII AmC 349/16

Numer klauzuli:
6536
Data wyroku:
2016-05-17
Data wpisu:
2016-08-09
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile strony nie uzgodnią innego terminu - stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego, ze skutkami jak w pkt. 9

Kolejne klauzule

2016-08-09

6535 XVII AmC 38/16

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporz...

2016-08-09

6537 XVII AmC 348/16

Obecna cena brutto, tzn. z podatkiem VAT, zawierająca dopłaty z tytułu wyposażenia dodatkowego n...