Klauzula niedozwolona 6556 XVII AmC 19886/13

Numer klauzuli:
6556
Data wyroku:
2015-06-24
Data wpisu:
2016-08-29
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji poniesione przez kupującego przy zakupie mogą zostać zwrócone. Jest to jednak tylko i wyłącznie dobra wola sklepu [...] i sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia w/w transakcji

Kolejne klauzule

2016-08-29

6555 XVII AmC 40441/13

W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiada...

2016-08-29

6557 XVII AmC 493/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby...