Klauzula niedozwolona 6557 XVII AmC 493/16

Numer klauzuli:
6557
Data wyroku:
2016-06-06
Data wpisu:
2016-08-29
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu

Kolejne klauzule

2016-08-29

6556 XVII AmC 19886/13

Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji poniesione przez kupującego przy zakupie mog...

2016-08-29

6558 XVII AmC 13460/12

W przypadku zawarcia przez Zamawiającego (…) umowy sprzedaży/zamiany/najmu wskazanej nieruchomo...