Klauzula niedozwolona 6576 XVII AmC 301/16

Numer klauzuli:
6576
Data wyroku:
2016-05-17
Data wpisu:
2016-08-30
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego

Kolejne klauzule

2016-08-30

6577 XVII AmC 2622/14

W przypadku korzystania z wyżej wymienionego prawa zwracany towar należy odesłać (…) włączni...