Klauzula niedozwolona 6577 XVII AmC 2622/14

Numer klauzuli:
6577
Data wyroku:
2015-01-27
Data wpisu:
2016-08-30
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku korzystania z wyżej wymienionego prawa zwracany towar należy odesłać (…) włącznie z ubezpieczeniem przesyłki (…). Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy: (…) Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone bez jakichkolwiek śladów ich użytkowania

Kolejne klauzule

2016-08-30

6576 XVII AmC 301/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...

2016-08-30

6578 XVII AmC 251/16

Sklep www.[...] .pl (…) nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie paczek przez fi...