Klauzula niedozwolona 6579 XVII AmC 12654/12

Numer klauzuli:
6579
Data wyroku:
2015-02-03
Data wpisu:
2016-08-30
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych nieobjętych Abonamentem, za które pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniej opłaty miesięcznej za daną usługę. Średnia opłata miesięczna wyliczana jest na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne - średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków

Kolejne klauzule

2016-08-30

6578 XVII AmC 251/16

Sklep www.[...] .pl (…) nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie paczek przez fi...

2016-08-30

6580 XVII AmC 12654/12

W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Teleko...