Klauzula niedozwolona 6580 XVII AmC 12654/12

Numer klauzuli:
6580
Data wyroku:
2015-02-03
Data wpisu:
2016-08-30
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych wliczonych w Abonament, za które nie są pobierane dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniego miesięcznego Abonamentu. Wartość średniego miesięcznego Abonamentu jest wyliczana na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne - średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków

Kolejne klauzule

2016-08-30

6579 XVII AmC 12654/12

W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Teleko...

2016-08-30

6581 XVII AmC 953/16

Spory jakie mogą pojawić się między stronami, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla...