Klauzula niedozwolona 6581 XVII AmC 953/16

Numer klauzuli:
6581
Data wyroku:
2016-07-12
Data wpisu:
2016-08-30
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Spory jakie mogą pojawić się między stronami, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Sprzedającego

Kolejne klauzule

2016-08-30

6580 XVII AmC 12654/12

W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Teleko...

2016-08-30

6582 XVII AmC 614/13

W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem, o którym mowa w punkcie 23 pow...